• طراحی و اجرای اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

  • طراحی و اجرا مطابق با استاندارد های اتوماسیون صنعتی
  • کنترل و مانیتورینگ پروسه های صنعتی
 • ارتقا
  • ارائه راه حل جهت بهینه سازی سیستم ها
  • ارتقا سیستم های کنترل صنعتی
 • مشاوره فنی و مهندسی
  • بهبود عملکرد اتوماسیون صنعتی
  • عیب یابی و رفع نقص سیستم های کنترلی
 • طراحی و ساخت

  • طراحی و ساخت برد های الکترونیکی
  • طراحی و ساخت نرم افزار ها ی صنعتی